Rzetelny Cykl Szkoleniowy Wystartuj w naszym projekcie bezpłatnych szkoleń!
Kontakt

Dodatkowych informacji udziela:
Powiatowy CECH Rzemiosł MiŚP – Związek pracodawców
ul. G.J. Hallera 18, Wejherowo
tel. 58-672-25-11
www.cechwejherowo.pl